CAD & 3D MODELING; RENDERING

CAD sunt acele unelte, aplicații, programe de calculator, care pot asista inginerii, arhitecții, geodeziștii, în activitatea lor de proiectare. Inițial, aceste aplicații au fost create ca instrument de desenare cu calculatorul, instrument dorit să înlocuiască planșeta de desenare. În cursul timpului, însă, ele au fost dezvoltate mai departe pentru a ușura nu numai desenarea, dar și toată activitatea de proiectare. De unde inițial ele permiteau numai desenare în două dimensiuni (2D), la momentul actual se poate crea virtualizarea (reprezentarea în calculator) a unui obiect real, cum ar fi de ex. un arbore motor, precum și vizualizarea spațială (în 3D) a unei asamblări pe un monitor de calculator, și astfel ajunge sa vorbim despre modelare și randare, doua puncte diferite ale fluxului de lucru 3D.